transpersonal: el jardí interior

et puc acompanyar si vols obrir la teva recerca personal cap a espais transpersonals -estats ampliats de la consciència ordinària-, comptant amb suport empàtic, compassiu i sense judici…
 

amb la preparació:

  • informació i suggeriments per viure millor l’experiència física, emocional i mentalment.
  • eines per ajudar a donar direcció a l’experiència, basades en el coaching transpersonal.
  • revisar com estàs tu ara i aquí, com a punt de partida, i definir objectius/ intenció del viatge.
  • idees per millorar la qualitat de l’experiència: «set and setting».

amb la integració, després de l’experiència d’ampliació de consciència:

  • revisar, ordenar i elaborar vivències intenses
  • recursos pràctics per optimitzar el que s’ha entès, descobert i /o recordat.
  • proposant una mirada sense etiquetes a vivències difícils o inesperades
  • acompanyant i sostenint si es produeix una emergència espiritual
  • si fa temps vas tenir una experiència transpersonal que sents encara oberta o pendent d’integrar.

en la recerca transpersonal, per augmentar la consciència i el reconeixement dels estats interns i apropar-se al propi centre.

 
* notes:
. les sessions de preparació i integració no son en cap cas psicoteràpia.
es valorarà en cada cas, la conveniència d’un suport especialitzat
. podem fer sessions individuals, en parella o en petit grup.
. habitualment calen poques sessions per a la preparació i integració, ho planificarem plegats.
transpersonal

preparació

apropar-se a una cerimònia, experiència de modificació de la consciència o «viatge» amb prou informació, seguretat i confiança permet aconseguir millors resultats i entregar-se amb més profunditat a l’experiència. 
 
les experiències d’obertura i expansió de la consciència es poden activar amb eines de molts tipus: plantes enteògenes, meditació, respiració, moviment, etc., i sovint aflora informació de l’inconscient o de dimensions transpersonals que pot costar d’ordenar i assimilar, (memòries traumàtiques, per exemple). 

amb una bona preparació prèvia, estan més presents els recursos personals per sostenir i afrontar l’experiència.

valorarem les teves necessitats i opcions, i revisarem el teu objectiu i intenció i afinarem els preparatius que millor s’adaptin a la teva realitat!

 
 
 
transpersonal

integració

el després també és part del viatge, i pot ser més o menys llarg. la clau és poder portar el que s’ha recollit o descobert amb suavitat i compromís personal a la vida quotidiana, als temes pendents, a les relacions, etc. l’objectiu és aprofitar aprenentatges, noves formes de visió, etc. adquirits en aquests moments de profunda exploració interna. 
 
i si has tingut una experiència difícil (bad trip), o en el cas d’una emergència espiritual

a vegades sorgeixen dificultats (pors, sentiments negatius, temes dolorosos…), i aleshores és útil buscar un espai segur, on parlar de l’experiència, de les sensacions i vivències delicades, i elaborar-les. 

la integració és clau per avançar en el camí de la sanació personal. això és dedicar espai, temps i presència per entendre el que s’ha viscut per integrar-ho amorosament a nivell emocional, físic, cognitiu i espiritual.

en definitiva, es tracta de reconèixer i consolidar la transformació i el creixement interior recollint les flors que es van trobant al jardí interior.

aquesta web utilitza cookies.    més informació
Privacidad